องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หมู่ที่ 4 บ้านแสงสว่าง


หมู่ที่  ๔  บ้านแสงสว่าง

-มีจำนวน  221 ครัวเรือน

-เป็นชาย 396 คน

-เป็นหญิง 401  คน

-ผู้สูงอายุ  112   คน

-ผู้พิการ    29  คน

รวมประชากร  797 คน