องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หมู่ที่ 6 บ้านขามป้อม


หมู่ที่  ๖  บ้านขามป้อม

-มีจำนวน 118 ครัวเรือน

-เป็นชาย 177 คน

-เป็นหญิง 190 คน

-ผู้สูงอายุ 55 คน

-ผู้พิการ  8 คน