องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์


หมู่ที่  ๗  บ้านนาโพธิ์

-มีจำนวน  352 ครัวเรือน

-เป็นชาย  581 คน

-เป็นหญิง 616  คน

-ผู้สูงอายุ  181 คน

-ผู้พิการ    56   คน