องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.119-01 สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านคำเเคน ตำบลดงเมืองเเอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2567 ]0
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท ขก 5012 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 สายแยก ขก 5012 หนองสองห้อง - คำสมบูรณ์ [ 23 เม.ย. 2567 ]2
3 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว [ 22 เม.ย. 2567 ]1
4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาถมดินหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว [ 22 เม.ย. 2567 ]3
5 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว [ 3 เม.ย. 2567 ]1
6 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเย็น-โรงสูบน้ำห้วยคุมมุม บ้านดงเย็น หมู่ 5 [ 3 เม.ย. 2567 ]2
7 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา-เชื่อมสายนางิ้วกกบก บ้านนาง้อง หมู่ 2 [ 3 เม.ย. 2567 ]0
8 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เเสงสว่าง-โนนสวรรค์ บ้านเเสงสว่าง หมู่ 4 [ 14 มี.ค. 2567 ]0
9 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขามป้อม-หัวเหว บ้านขามป้อม หมู่ 6 [ 14 มี.ค. 2567 ]1
10 ประกาศการเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ ภาคเรียนที่ 2/2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]0
11 ประกาศการเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]0
12 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเเยกขามป้อม-หัวเหว (สระน้ำ) บ้านขามป้อม หมู่ 6 [ 22 ก.พ. 2567 ]3
13 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทช.ขก.5012 นาโพธิ์ (กกโพธิ์) เชื่อม ทช.ขก.5012 นางิ้ว เชื่อโนนสวรรค์-คำเเคน บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 [ 22 ก.พ. 2567 ]8
14 การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศชั้น 2 ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุผู้นำชุมชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]5
15 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนปู่ตา - เชื่อมกกบก - โนนสวรรค์ บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2567 ]12
16 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยก ทช. ขก.5012 นาง้อง - นานายคำเซียน บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2567 ]8
17 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนสวรรค์ - โคกกลาง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 [ 19 ม.ค. 2567 ]9
18 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยก แสงสว่าง - ศรีสุขสำราญ หมู่ที่ 4 [ 19 ม.ค. 2567 ]10
19 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายดงเย็น - ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 [ 19 ม.ค. 2567 ]7
20 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 22566 (เดือน พ.ย. 2566 - มี.ค. 2567) [ 21 พ.ย. 2566 ]18
 
หน้า 1|2