องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]3
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายเเยก ทช.ขก.5012 นาง้อง-นานายคำเซียน บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]2
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายเเยกเเสงสว่าง-ศรีสุขสำราญ บ้านเเสงสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]3
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายดงเย็น-ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]2
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ทช.ขก.5012 โนนสวรรค์-โคกกลาง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]2
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]4
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน ปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]5
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียม เก็บสถานที่จัดงาน พร้อมจัดชุดการเเสดงเเละสไลเดอร์ เเทรมโพลีนสปริงบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]5
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับ ศพด. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]2
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม กาเเฟ โอวัลติน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]3
13 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]5
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]2
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]2
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]4
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพืป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]2
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf [ 13 ธ.ค. 2566 ]2
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]2
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลของ อบต.นางิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]2
 
หน้า 1|2