องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]50
2 แผนการตรวจสอบระยะยาว(แผน ๔ ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 16 ก.ย. 2565 ]81
3 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ก.ย. 2565 ]92
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]43
5 รายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]96
6 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2563 ]76