องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.119-01 สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 - เชื่อมบ้านคำเเคน ตำบลดงเมืองเเอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 พ.ค. 2567 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566) [ 11 ก.ค. 2566 ]47
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเเยกวัดป่าดงเย็น - ศรีสุขสำราญ หมู่ 5 [ 9 มิ.ย. 2566 ]48
5 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ศพด. [ 31 พ.ค. 2566 ]45
6 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) สพฐ. [ 31 พ.ค. 2566 ]47
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]39
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]48
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [ 8 พ.ย. 2565 ]72
10 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนางิ้วจำนวน 2 สาย [ 27 ก.ย. 2565 ]87
11 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ศพด [ 22 ก.ย. 2565 ]86
12 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) สพฐ [ 22 ก.ย. 2565 ]90
13 โครงการปรับปรุงถนนสายทางดงเย็น-เชื่อมขามป้อมหนองแสงน้อย บ้านดงเย็น [ 19 ก.ย. 2565 ]104
14 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว [ 19 ก.ย. 2565 ]96
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางิ้วเชื่อมโนนสวรรค์-คำแคน [ 19 ก.ย. 2565 ]97
16 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) ถุง ภาคเรียนที่ 1/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ [ 31 พ.ค. 2565 ]123
17 โครงการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายแยก ขก 5012 บ้านนาโพธิ์-คำแคน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 [ 13 เม.ย. 2565 ]67
18 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเย็น-ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 [ 28 ธ.ค. 2564 ]77
19 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) กล่อง ศพด. ในช่วงปิดเรียนพิเศษ(โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) กล่อง ศพด. ในช่วงปิดเรียนพิเศษ(โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) [ 5 ก.ค. 2564 ]94
20 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) กล่อง สพฐ. ในช่วงปิดเรียนพิเศษ(โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) [ 5 ก.ค. 2564 ]82
 
หน้า 1|2|3|4