องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือน เมษายน 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 4 เม.ย. 2567 ]3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 7 มี.ค. 2567 ]5
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 2 ก.พ. 2567 ]4
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 (เเบบ สขร.1) [ 4 ม.ค. 2567 ]9
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (เเบบ สขร.1) [ 6 ธ.ค. 2566 ]16
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม (แบบ สรข.1) [ 9 พ.ย. 2566 ]20
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน (แบบ สรข.1) [ 29 ก.ย. 2566 ]29
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 (แบบสขร. 1) [ 6 ก.ย. 2566 ]48
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม (เเบบ สขร.1) [ 7 ส.ค. 2566 ]39
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]43
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]52
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]54
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]52
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]57
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]63
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]55
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]67
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]66
20 เดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]94
 
หน้า 1|2