องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน) [ 23 เม.ย. 2567 ]5
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 (ระหว่าง เมษายน 2566 - กันยายน 2566) [ 29 ก.ย. 2566 ]40
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 (ระหว่าง ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]54
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 (ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 30 มี.ค. 2565 ]102
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน อบต.นางิ้ว ประจำปี 2564 (ระหว่าง ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) [ 30 มี.ค. 2564 ]103
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ (ระหว่าง ตุลาคม๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) [ 30 มี.ค. 2563 ]87