องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 4 เม.ย. 2567 ]24
2 คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 4 เม.ย. 2567 ]9
3 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2566 ]13
4 มาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]108
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 16 ก.ย. 2565 ]112
6 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 16 ก.ย. 2565 ]100
7 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 16 ก.ย. 2565 ]89
8 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 16 ก.ย. 2565 ]93
9 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 ก.ย. 2565 ]93
10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง อบต.นางิ้ว [ 9 ก.ย. 2565 ]97