องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อกองช่าง เรื่องการลงขออนุญาตก่อสร้างที่อาศัย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 มี.ค. 2567 ]6
2 สถิติการให้บริการประชาชน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 มี.ค. 2567 ]5
3 สถิติการให้บริการประชาชน (กองคลัง) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]5
4 ข้อมูลสถิติผุู้มาใช้บริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]7
5 ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการกองคลัง (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]55
6 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาติดต่อเรื่องลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]53
7 สิถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]30
8 ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการงานจัดเก็บรายได้(กองคลัง) ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]99
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองการศึกษา ศาลสนา และวัฒนธรรม ประาจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]89
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำ อุปโภค บริโภค ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]87
11 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]91
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำ อุปโภค บริโภค ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]82
13 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]94
14 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]87