องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]84
2 แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลนางิ้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]81
3 ประกาศ นโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว [ 5 ม.ค. 2565 ]92
4 ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]73