องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]8
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]14
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]15
4 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) แก้ไข 3/2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]34
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 3/2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]32
6 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติ่ม2/2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]30
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม2/2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]37
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑) [ 13 มิ.ย. 2566 ]35
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒) [ 13 มิ.ย. 2566 ]35
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) [ 13 มิ.ย. 2566 ]34
11 บัญชีสรุปโครงการ แผน ๕ ปี [ 16 ก.ย. 2565 ]112
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]91
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 30 ก.ย. 2564 ]19
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ) [ 16 เม.ย. 2563 ]88
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ) [ 27 ธ.ค. 2562 ]86
16 ประกาศใช้แผน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เพิมเติมครั้งที่๑) [ 27 ธ.ค. 2562 ]88
17 ประกาศใช้แผน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เพิมเติมครั้งที่๒) [ 27 ธ.ค. 2562 ]79
18 ประกาศใช้แผน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2562 ]87
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕( ส่วนที่ ๔) [ 10 มิ.ย. 2562 ]81
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ )พ.ศ.๒๕๖๓ [ 28 ธ.ค. 2561 ]78
 
หน้า 1|2