องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2567) [ 9 เม.ย. 2567 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566) [ 10 ม.ค. 2567 ]14
3 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
4 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565- เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]6
5 รายงานผลดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]53
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]47
7 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]64
8 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]75
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]73
10 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2564 ]79
11 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]46
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]69
13 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]79
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]76