องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ประกาศเชิญชวน


ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทช.ขก.5012 นาโพธิ์(กกโพธิ์) เชื่อม ทช.ขก.5012 นางิ้ว เชื่อมโนนสวรรค์-คำเเคน บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทช.ขก.5012 นาโพธิ์(กกโพธิ์) เชื่อม ทช.ขก.5012 นางิ้ว เชื่อมโนนสวรรค์-คำเเคน บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง