องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ประกาศเชิญชวน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเเยกขามป้อม-หัวเหว (สระน้ำ) บ้านขามป้อม หมู่ 6 [ 2 พ.ค. 2567 ]0
2 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทช.ขก.5012 นาโพธิ์(กกโพธิ์) เชื่อม ทช.ขก.5012 นางิ้ว เชื่อมโนนสวรรค์-คำเเคน บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 [ 2 พ.ค. 2567 ]0
3 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายเเยก ทช.ขก5012 โนนสวรรค์-โคกกลาง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
4 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายเเยก เเสงสว่าง-ศรีสุขสำราญ บ้านเเสงสว่าง หมู่ 4 [ 1 มี.ค. 2567 ]1
5 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายดงเย็น-ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ 5 [ 1 มี.ค. 2567 ]1
6 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายเเยกคำป่าเตย-นางิ้ว บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 [ 27 ก.พ. 2567 ]1
7 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายเเยก ทช.ขก.5012 นาง้อง-นานายคำเซียน บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 [ 27 ก.พ. 2567 ]1
8 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนปู่ตา-เชื่อมกกบก-โนนสวรรค์ บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 [ 27 ก.พ. 2567 ]1